Συχνά Τιθέμενες Ερωτήσεις (FAQ) OSGeo

Ακολουθούν συχνά τιθέμενες ερωτήσεις για το ίδρυμα OSGeo. Αν έχετε κάποια ερώτηση που δεν έχει απαντηθεί εδώ, στείλτε ένα μήνυμα με την ερώτησή σας στην η-διεύθυνση info@osgeo.org

Δομή και Διοίκηση

Τι είναι το Ίδρυμα Open Source Geospatial;
Το ίδρυμα, ή "OSGeo" για συντομία, είναι μια ανεξάρτητη μη-κερδοσκοπική οντότητα που έχει ιδρυθεί για να υποστηρίξει τις ανάγκες της κοινότητας του ανοιχτού κώδικα γεωχωρικού λογισμικού. Το ίδρυμα θα υπηρετεί ως διοργανωτικό σώμα, μια κοινή δημόσια τεχνολογία, ως διαχειριστής κοινότητας προγραμματιστών, και χορηγός εκδηλώσεων. Με την ολοκληρωτική του εδραίωση, το ίδρυμα θα παρέχει ένα νομικό και διοικητικό πλαίσιο για να υποστηρίξει καλύτερα την συνεχή ανάπτυξη και προώθηση ανοιχτού κώδικα γεωχωρικών δεδομένων και τεχνολογιών.
Ποια είναι η νομική υπόσταση του ιδρύματος;
To ίδρυμα είναι μια (ανώνυμη;) εταιρία που βασίζεται σε μέλη και συστάθηκε υπό τους νόμους της Πολιτείας Delaware, ΗΠΑ. Το ίδρυμα συστάθηκε συγκεκριμένα ως μη-κερδοσκοπική εταιρία, και προτίθεται να αιτηθεί για φοροαπαλλακτική δυνατότητα όπως προβλέπει η Παράγραφος 501(c)(3) του Εσωτερικού Κώδικα Εσόδων των Ηνωμένων Πολιτειών (United States Internal Revenue Code) ώστε οι οικονομικές συνεισφορές να είναι φοροαπαλλάξιμες στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Ποιος κατέχει/ελέγχει το ίδρυμα;
Το ίδρυμα είναι μια μη-κερδοσκοπική οντότητα και δεν έχει μετόχους. Συνεπώς, κανείς δεν "κατέχει" το ίδρυμα. Ωστόσο, το ίδρυμα έχει αιρετά μέλη που, όπως οι μέτοιχοι σε μια κερδοσκοπική εταιρία, εκλέγουν το διοικητικό συμβούλιο του ιδρύματος. Το διοικητικό συμβούλιο, δρώντας μαζί, διαχειρίζεται τις υποθέσεις του ιδύματος.
Ποιοι είναι μέλη;
Η κοινότητα μελών συστοιχειώνεται από χρήστες, υποστηρικτές, προωθητές και προγραμματιστές ανοιχτού κώδικα γεωχωρικού λογισμικού. Το να γίνει κανείς μέλος είναι τόσο εύκολο όσο το να μετάσχει κανείς στον ιστό-τοπο και να συνδράμει στους στόχους του ιδρύματος. Πέρα από τα μέλη, υπάρχουν επί του παρόντος 73 αιρετά μέλη.
Μπορώ να γίνω μέλος του διοικητικού συμβουλίου;
Νέα αιρετά μέλη προτείνονται και εκλέγονται από υπάρχοντα αιρετά μέλη κατά την ετήσια εκλογή αιρετών μελών.
Μπορεί ένα απλό μέλος να ασκήσει επιρροή;
Ναι! Πρώτον, ένα κανονικό μέλος μπορεί να κάνει ό,τι μπορεί να κάνει ένα αιρετό μέλος, εκτός από το να ψηφίζει στις διοικητικές εκλογές. Μπορεί να είναι μέλος σε επιτροπές και να ψηφίζει σε αυτές. Τα κανονικά μέλη μπορούν να αρθρώσουν λόγο και να συνεισφέρουν με κάθε άλλο τρόπο. Το ίδρυμα σκοπεύει να είναι ado-acracy, ώστε ο τρόπος επιρροής είναι το να κάνει κανείς πράγματα! Ουσιαστικά, βεβαίως, το ίδρυμα θα επιτύχει στην αποστολή του μόνο αν ολόκληρη η κοινότητα συμμετάσχει -- γι' αυτό, παρακαλώ μη διστάζετε! Χρειαζόμαστε την βοήθειά σας!
Ποιοι είναι διοικητικά μέλη/σύμβουλοι;
To Συμβούλιο των Διοικητών εκλέχθηκε αρχικά από ιδρυτικά μέλη και έπειτα από αιρετά μέλη του ιδρύματος.
Ελέγχεται το ίδρυμα από την Autodesk;
Όχι. Η Autodesk έχει παράσχει γενναιόδωρη υποστήριξη (νομική, διοργανωτική και οικονομική) για να βοηθήσει την καθιέρωση του ιδρύματος, αλλά μόνο δυο αιρετά μέλη (συμπεριλαμβανομένου ενός διοικητικού μέλους) είναι από την εταιρία Autodesk. Το MapGuide Ανοιχτού Κώδικα, συνδρομή της Autodesk στο ίδρυμα, είναι μόνο ένα από τα οχτώ αρχικά έργα του ιδρύματος.
Ποιοι είναι οι λεπτομερείς κανονισμοί διοίκησης του ιδρύματος OSGeo;
Το OSGeo διαχειρίζεται από ένα διοικητικό συμβούλιο εκλεγμένο από αιρετά μέλη. Το συμβούλιο επιλέγει έναν Πρόεδρο, έναν Treasurer και έναν γραμματέα ως λειτουργούς με συγκεκριμένες περιοχές ευθύνης. Τα έργα καθοδηγούνται από Συντονιστικές Επιτροπές Έργων οι οποίες επιλέγουν έναν διευθύνοντα ή σύνδεσμο επαφής με το συμβούλιο ο οποίος είναι διορισμένος λειτουργός του OSGeo μετά από επιβεβαίωση από το διοικητικό συμβούλιο. Το συμβούλιο διορίζει επίσης μερικές επιτροπές ειδικού σκοπού, υπεύθυνες για συγκεκριμένες περιοχές με διευθύνοντα κάποιον που είναι λειτουργός του OSGeo. Τυπικά, οι επιτροπές και τα έργα λειτουργούν αρκετά αυτόνομα και κατά κοινή αποδοχή. Ωστόσο, όπως χρειάζεται, το συμβούλιο μπορεί να παρέμβει για αναδείξει ζητήματα ασύμβατα με τους στόχους και τις ευθύνες του ιδρύματος. Λόγω της εκλογής τους από το συμβούλιο και νέα αιρετά μέλη, η ιδιότητα του αιρετού μέλους είναι η μέγιστη authority στο OSGeo.
Ποια είναι η σχέση μεταξύ OSGeo και OGC;
Το OGC είναι ένας οργανισμός για τη δημιουργία γεωχωρικών προτύπων, ενώ το ίδρυμα OSGeo είναι ένας οργανισμός προώθησης ανοιχτού κώδικα γεωχωρικού λογισμικού και δεδομένων. Είναι επίσης ένας ρητός στόχος του OSGeo να υποστηρίξει και να προωθήσει πρότυπα, συμπεριλαμβανομένων των προτύπων του OGC. Προς αυτή την κατεύθυνση, ο οργανισμός OGC και το ίδρυμα OSGeo έχουν υπογράψει ένα μημόνιο κατανόησης για την διευκόλυνση της συνεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της συνεργασίας του OSGeo στην υλοποίηση προτύπων αναφοράς του OGC, και έναν μηχανισμό για να συμμετέχουν προγραμματιστές ανοιχτού κώδικα στην ανάπτυξη προτύπων του OGC. Αξιοσημείωτο είναι επίσης το σύγγραμα Ανοιχτός Κώδικας και Ανοιχτά Πρότυπα (Open Source and Open Standards) που εξηγεί τις δυο πτυχές της ανοικτότητας που υποστηρίζονται απο το ίδρυμα OSGeo και τον οργανισμό OGC αντίστοιχα.

Ανοιχτός Κώδικας

Τι είναι το Λογισμικό Ανοιχτού Κώδικα;
To λογισμικό ανοιχτού κώδικα είναι λογισμικό του οποίου ο πηγαίος κώδικας είναι διαθέσιμος υπό μια άδεια (χρήσης) που επιτρέπει την τροποποίηση και την ανα-διανομή του λογισμικού κατά βούληση. Ο ακριβής ορισμός του λογισμικού ανοιχτού κώδικα που χρησιμοποιείται από το ίδρυμα είναι ο Ορισμός Ανοιχτού Κώδικα (Open Source Definition) του OSI και μια ποικιλία επιπρόσθετων πληροφοριών μπορούν να βρεθούν στον ιστό-τοπο Πρωτοβουλία Ανοιχτού Κώδικα (Open Source Initiative).
Είναι το ίδρυμα αντίθετο προς το εμπορικό λογισμικό;
Όχι. Το λογισμικό ανοιχτού κώδικα είναι εμπορικό λογισμικό. Πολλές ανοιχτού κώδικα γεωχωρικές εφαρμογές-λογισμικά, χρησιμοποιούνται σε εμπορικά έργα από κερδοσκοπικές εταιρείες που προσφέρουν ποικίλες υπηρεσίες. Το ελεύθερο και ανοιχτού κώδικα λογισμικό είναι εντελώς συμβατό με το εμπόριο. Πιθανώς να σκέφτεστε το ιδιόκτητο λογισμικό;
Είναι το ίδρυμα αντίθετο προς το ιδιόκτητο λογισμικό;
Το ιδιόκτητο λογισμικό δεν είναι ανοιχτού κώδικα. Το ίδρυμα σέβεται το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει το ιδιόκτητο λογισμικό στην βιομηχανία και δεν προσπαθεί να ξεφορτωθεί αυτό ή τις εταιρείες που το παραγάγουν. Ωστόσο, το ίδρυμα λαμβάνει τη θέση ότι το ελεύθερο και ανοιχτού κώδικα λογισμικό μπορεί και πρέπει να διαδραματίσει έναν σημαντικό ρόλο στη "γεωχωρική" βιομηχανία. Επιπλέον, διαθέτοντας ποιοτικές ανοιχτού κώδικα εναλλακτικές ως προς το ιδιόκτητο λογισμικό μπορεί να είναι καλό για τον τελικό χρήστη, τη βιομηχανία, ακόμη και για τους προμηθευτές ιδιόκτητου λογισμικού. Στην πραγματικότητα, τα περισσότερα ιδιόκτητα γεωχωρικά λογισμικά είναι, σε κάποιο βαθμό, χτισμένα πάνω σε ανοιχτού κώδικα λογισμικό.
Το ίδρυμα OSGeo υποστηρίζει το "Λογισμικό Ανοιχτού Κώδικα" ή το "Ελεύθερο Λογισμικό";
Μερικές φορές γίνεται διάκριση ανάμεσα στο "Ανοιχτού Κώδικα Λογισμικό" και στο "Ελεύθερο Λογισμικό". Το σκεπτικό "Ανοιχτός Κώδικας" θέλει να δώσει έμφαση στα τεχνικά πλεονεκτήματα της ανάπτυξης λογισμικού με τον πηγαίο κώδικα διαθέσιμο προς χρήση μαζί με μια σειρά από εγγυήσεις. Το "Ελεύθερο Λογισμικό" δίνει έμφαση στην σημασία της ελευθερίας να χρησιμοποιείται, να τροποποιείται, και να αναδιανέμεται το λογισμικό καθώς και στα κοινωνικά πλεονεκτήματα των ίδιων αυτών εγγυήσεων. Το ίδρυμα χρησιμοποιεί το όνομα "Ανοιχτός Κώδικας" στον τίτλο του και σε μερικές από τις επικοινωνίες του, για λόγους καθαρότητας και απλότητας. Θεωρεί όμως και τις δυο, τις κοινωνικές και τις τεχνικές, πτυχές του Ελεύθερου και Ανοιχτού Κώδικα λογισμικού σημαντικές.

Έργα που Μετέχουν στο Ίδρυμα

Ποια έργα λογισμικού αποτελούν επί του παρόντος μέρος του ιδρύματος;
Κατά το σχηματισμό του, τα έργα GDAL/OGR, GeoTools, GRASS GIS, Mapbender, MapBuilder, MapGuide Open Source, MapServer και το OSSIM δήλωσαν την υποστήριξή τους και συμμετείχαν ως έργα προς εγκυβισμό. Από τότε τα GDAL/OGR, GRASS GIS, Mapbender, MapBuilder, και MapGuide Open Source έχουν (graduated) ως πλήρη έργα από αυτή τη λίστα. Επιπλέον έργα έχουν εισέλθει στον εγκυβισμό και μερικά έχουν graduated. Δείτε τα "Έργα OSGeo" για μια επίσημη λίστα.
Τι χρειάζεται να κάνει ένα έργο για να μετάσχει στο ίδρυμα;
Τα έργα οφείλουν να περάσουν μέσα από τη διαδικασία Εγκυβισμού (Incubation) για να συμμετάσχουν στο ίδρυμα. Λεπτομέρειες για πως γίνεται η αίτηση και πως λειτουργεί η διαδικασία είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα Εγκυβισμός (Incubator).
Δηλαδή, πότε μπορεί να μετάσχει το έργο μου;
O Εγκυβιστής δέχεται τώρα αιτήσεις για συμμετοχή στο ίδρυμα. Μόνο ένας περιορισμένος αριθμός έργων μπορεί ουσιαστικά να διαχειριστεί κάθε φορά κατά την διαδικασία του εγκυβισμού, γι' αυτό σας παρακαλώ κάντε υπομονή.
Χρειάζεται τα έργα του ιδρύματος να παρέχουν πνευματικ-ά/-ή δικαιώματα/ιδιοκτησία στο ίδρυμα;
Όχι. Τα δικαιώματα των ατομικών συνδρομών σε έργα του ιδρύματος αναμένεται να παραμείνουν με τον αρχικό προγραμματιστή. Ωστόσο, η ανάθεση των δικαιωμάτων στο ίδρυμα είναι μια διαθέσιμη επιλογή.
Χρειάζεται οι προγραμματιστές να υπογράψουν κάποια νομική συμφωνία;
Όχι. Μιλώντας γενικά, αυτό δεν είναι απαραίτητο. Ωστόσο, μερικά συγκεκριμένα έργα μπορεί να απαιτήσουν από τους προγραμματιστές, ή τους εργοδότες των, να υπογράψουν μια συμφωνία συνδρομής.
Χρειάζεται τα έργα του ιδρύματος να παραδώσουν τον έλεγχο του έργου στο ίδρυμα;
Όχι. Το ίδρυμα δεν ενδιαφέρεται να ελέγχει τα έργα του ιδρύματος. Ωστόσο, τα έργα του ιδρύματος αναμένεται να ακολουθούν μερικούς κανόνες του ιδρύματος, κυρίως σε ό,τι αφορά στην ανάγκη διασφάλισης ότι ο κώδικας ενός έργου δεν είναι νομικά προβληματικός (π.χ. μη κλεμμένος ή δοσμένος ακανόνιστα) και ότι οι κατάλληλοι έλεγχοι είναι σε θέση να διασφαλίσουν ότι ο κώδικας έχει δοθεί κανονικά. Μερικές επιπρόσθετες προσδοκίες μπορεί να υπάρχουν γύρω από έργα που λειτουργούν με έναν ανοιχτό και accountable τρόπο, όπως η ορθή διαχείριση χρηματοδότησης προερχόμενης από το ίδρυμα και η μη λήψη ενεργειών που μπορεί να προκαλέσουν νομικά προβλήματα ή κακή φήμη για το ίδρυμα. Το ίδρυμα ενθαρρύνει επίσης, αλλά δεν χρειάζεται, τα έργα να υποστηρίζουν τους στόχους του ιδρύματος όπως για παράδειγμα η υλοποίηση διαλειτουργικότητας βασισμένης σε πρότυπα.
Μπορεί το έργο μου να λειτουργεί ως ευεργετική δικτατορία;
Tα έργα OSGeo τυπικά διαχειρίζονται από μια Συντονιστική Επιτροπή Έργου (ΣΕΕ, en: Project Steering Committee). Η ΣΕΕ πρέπει να λειτουργεί ανοιχτά βασισμένη σε μια προσέγγιση γενικής συναίνεσης. Η ΣΕΕ μπορεί να αναθέτει συγκεκριμένες ευθύνες σε συγκεκριμένα μέλη ενός έργου, ωστόσο, αποτελεί ουσιαστική πρόθεση να είναι το διαχειριστικό σώμα του έργου. Μια ευεργετική δικτατορία/ολιγαρχία δεν θεωρείται ως μια κατάλληλα ανοιχτή, και βασισμένη σε συναίνεση, προσέγγιση για διαχείριση.
Πρέπει να χρησιμοποιήσω mandated source control / web system / bug system / mailing list από το ίδρυμα;
Όχι. Τα έργα που συμμετέχουν στο ίδρυμα μπορούν να συνεχίσουν να χρησιμοποιούν το παραδοσιακό τους σύστημα ελέγχου κώδικα, σύστημα ιστο-τόπου, λογισμικό παρακολούθησης σφαλμάτων και λίστας αλληλογραφίας. Ωστόσο, το ίδρυμα προσφέρει αυτά τα στοιχεία υποδομής, και ενθαρρύνει τη χρήση τους ώστε να παρέχει έναν πιο συνεκτικό τρόπο διάδρασης, για χρήστες και προγραμματιστές, με άλλα έργα του ιδρύματος.
Απαιτεί το ίδρυμα τη χρήση συγκεκριμένης άδειας χρήσης για λογισμικό;
Το ίδρυμα δέχεται μόνο έργα που χρησιμοποιούν μια OSI-πιστοποιημένη άδεια για το λογισμικό τους και απαιτεί τα έργα να (stick) παραμείνουν σε OSI-πιστοποιημένες άδειες. Αυτό συμπεριλαμβάνει κοινές άδειες όπως MIT/X, BSD, GPL, και LGPL. Το ίδρυμα ενθαρρύνει, αλλά δεν απαιτεί, τα έργα "βιβλιοθήκες" να χρησιμοποιούν μια LGPL ή περισσότερο permissive άδεια (όπως MIT/X ή BSD), παρά την άδεια GPL, ώστε οι βιβλιοθήκες να μπορούν να χρησιμοποιηθούν από μη-GPL έργα. Το ίδρυμα αποθαρρύνει επίσης τη διάδοση νέων και ασύμβατων αδειών.
Απαιτεί το ίδρυμα συγκεκριμένη άδεια χρήσης για περιεχόμενο άλλο από λογισμικό, όπως γεωδεδομένα, εκπαιδευτικό υλικό, τεκμηρίωση, κ.λπ.;
Το ίδρυμα δέχεται έργα μη-λογισμικού που χρησιμοποιούν μια άδεια Creative Commons ή όμοια για τα δημόσια γεωδεδομένα, εκπαιδευτικό ή διαφημιστικό υλικό. Το ίδρυμα αποθαρρύνει επίσης τη διάδοση νέων και ασύμβατων αδειών.

Συμμετοχή

Τι μπορώ να κάνω για να συμμετάσχω;
Επισκεφτείτε τον ιστό-τοπο OSGeo. Συμμετέχετε στην κύρια λίστα συζήτησης του ιδρύματος. Ρίξτε μια ματιά στο wiki Χρειάζονται Εθελοντές. Δεν είναι απαραίτητο να είστε προγραμματιστής.
Πως μπορώ να συνεισφέρω κώδικα;
To μοντέλο διαχείρισης, επί του παρόντος σε φάση σχηματισμού, θα ορίσει νομικά και άλλα σχετικά ζητήματα που αφορούν στο πως θα γίνεται (ο) πηγαίος κώδικας δεκτός σε έργα του ιδρύματος. Individual Project Steering Committees θα προσδιορίζουν τα κριτήρια αποδοχής συνδρομών εντός αυτού του ευρύτερου νομικού πλαισίου. Στο μεταξύ, (you are encouraged) μη διστάζετε να συμμετέχετε στις λίστες αλληλογραφίας για τα έργα του ιδρύματος.
Χρειάζεται το ίδρυμα χρήματα;
Το ίδρυμα προσελκύει/προσκαλεί για διοργανωτικές χορηγίες. Μόλις ολοκληρωθούν κάποιες διοργανωτικές και οικονομικές λεπτομέρειες, θα επίσης είναι δυνατόν για μεμονωμένα άτομα (εφόσον βρίσκονται στις ΗΠΑ) να κάνουν φοροαπαλλάξιμες δωρεές. Ωστόσο, η συμμετοχή σε εργασίες των επιτροπών, στην ανάπτυξη, στην τεκμηρίωση, στην δοκιμή, στην βοήθεια χρηστών και η υποστήριξη γενικώς, είναι ο προτιμώμενος τρόπος ατομικών συνδρομών. Μερικές χώρες έχουν διαθέτουν αφορολόγητες οργανώσεις με στόχους όμοιους με αυτούς του OSGeo που μπορεί να είναι υποψήφιες για δωρεές ή είναι πρόθυμες να δεχτούν δωρεές για το OSGeo.
Μπορώ να χρησιμοποιήσω το λογότυπο και το όνομα OSGeo ελεύθερα;
Ναι, αλλά το ίδρυμα θεωρεί το όνομα και το λογότυπο OSGeo ως εμπορικά σήματα, γι' αυτό παρακαλώ να διαβάσετε τις οδηγίες περί εμπορικών σημάτων και τις Συχνά Τιθέμενες Ερωτήσεις (FAQ). H σελίδα με τα λογότυπα περιέχει λογότυπα σε διάφορα στυλ και μορφές.