About the Open Source Geospatial Foundation

Fundacja Open Source Geospatial, w skrócie OSGeo, jest organizacją non-profit, której misją jest wspieranie i promowanie wspólnego rozwoju technologii GIS oraz publicznie dostępnych danych przetrzennych. Fundacja zapewnia finansowe, organizacyjne oraz prawne wsparcie dla szerokiej społeczności twórców otwartego oprogramowania GIS. Fundacja jest niezależnym, prawnym związkiem, którego członkowie wnoszą oprogramowanie w postaci kodów źródłowych, fundusze finansowe oraz inne środki, z jednoczesnym zapewnieniem ze strony fundacji, że będą one zarządzane jako dobro publiczne. OSGeo jest również organizacją będącą opiekunem i rzecznikiem szeroko rozumianej społeczności GIS oraz dostarcza jej wspólnego forum i infrastrukturę dla usprawnienia współpracy między projektami.

Fundacja OSGeo jest jeszcze w trakcie formowania się. Choć określone zostało wstępne członkostwo oraz wybrano Radę Dyrektorów, to kwestie dotyczące modelu zarządzania nadal są dyskutowane. Proces ten jest otwarty dla całej społeczności związanej z wolnym oprogramowaniem i technologiami GIS. Aby przyłączyć się do debaty, powinieneś/powinnaś najpierw zapoznać się z informacjami zamieszonymi tutaj na temat aktualnie dyskutowanych kwestii, a następnie zasubskrybować wybrane listy mailingowe poprzez które prowadzone są dyskusje.

Docelowo fundacja OSGeo będzie wspierała wiele projektów związanych z kartografią cyfrową, analizami przestrzennymi oraz danymi geograficznymi. Każdy projekt będzie nadzorowany przez odpowiedni Komitet Wykonawczy (Project Steering Committee, w skrócie PSC), którego członkowie będą mianowani przez Radę Dyrektorów fundacji OSGeo. Cała działalność fundacji prowadzona jest przez członków otwartej społeczności za pośrednictwem publicznie dostępnej infrastrukury internetowej.

Wszystkie projekty fundacji dostępne są na zasadach zgodnych z licencjami Wolnego Oprogramowania zaakceptowanymi przez Open Source Initiative.

OSGeo Mission Statement

To support the development of open source geospatial software, and promote its widespread use.

OSGeo Goals

The following more detailed goals support the overall mission:

 • To provide resources for foundation projects - eg. infrastructure, funding, legal.
 • To promote freely available geodata - free software is useless without data.
 • To promote the use of open source software in the geospatial industry (not just foundation software) - eg. PR, training, outreach.
 • To encourage the implementation of open standards and standards-based interoperability in foundation projects.
 • To ensure a high degree of quality in foundation projects in order to build and preserve the foundation "brand".
 • To make foundation and related software more accessible to end users - eg. binary "stack" builds, cross package documentation.
 • To provide support for the use of OSGeo software in education via curriculum development, outreach, and support.
 • To encourage communication and cooperation between OSGeo communities on different language (eg. Java/C/Python) and operating system (eg. Win32, Unix, MacOS) platforms.
 • To support use and contribution to foundation projects from the worldwide community through internationalization of software and community outreach.
 • To operate an annual OSGeo Conference, possibly in cooperation with related efforts (eg. EOGEO).
 • To award the Sol Katz award for service to the OSGeo community.

Foundation Details

The following links lead to detailed information about OSGeo and how it is governed. Some of this information is not yet finalized, and will be linked when it is available.

Media and News