Относно Open Source Geospatial Foundation

Open Source Geospatial Foundation, или OSGeo, е нестопанска организация, чиято визия е да подпопогне и представи съвместната разработка на отворени ГИС технологии и данни. Фондацията осигурява финансова, организационна и правна помощ на овореното ГИС общество. Тя, също така е независима правна единица която членовете на обществото могат да подпомогнат с код, финансови средства или други ресурси, бъдейки сигурни че тяхното подпомагане ще бъде използвано в обществена полза. OSGeo също така правно защитава отвореното ГИС общество и осигурява обществен форум и споделена архитектура за подобряване на междупроектното сътрудничество.

OSGeo е нововъзникваща организация и е в процес на формиране на крайната си форма. След оформяне на първоначалното членство и Борда на Директорите, управлението на фондацията ще бъде обект на разглеждане и дискусия. Учатието в процеса е отворено към всички участници в отвореното ГИС общество. За да участвате, моля разгледайте наличната информация за фондацията на този сайт, за да придобиете представа за темите и дискусиите и след това се запишете в майлинг листа, където дискусиите се случват. OSGeo ще подпомага множество проекти отнасящи се до дигиталната картография и ГИС. Всеки проект ще бъде управляван от Управляващ Проекта Комитет одобрен от OSGeo Борда на Директорите. Цялата работа на фондацията е представена в публични форуми на участниците в отвореното общество.

Проектите на фондацията са свободно достъпни и използваеми под OSI-сертифицирани лицензи за отворен код.

OSGeo Мисия

Да подпомага развитието на ГИС софтуер с отворен код и популяризира неговото използване.

OSGeo Цели

Следните детайлизирани цели подпомагат осъществяването на мисията:

 • Да осигури ресурси за проектите на фондацията - вкл. инфраструктура, финанси, правна защита.
 • Да промотира свободно налични геоданни - свободния софтуер е неизползваем без данни.
 • Да промотира исползването на софтуер с отворен код в ГИС индустрията (не само софтуер на фондацията) - вкл. PR, обучение, консултации.
 • Да укоражи прилагането на отворени стандарти и базирано на стандарти взаимодействие между проектите на фондацията.
 • Да гарантира високото качество на проектите на фондацията с цел изграждане и запазване на "запазена марка"на фондацията.
 • Да направи софтуера на фондацията и подобните на него по-достъпни за крайните потребители – чрез бинарни пакети и документация.
 • Да оказва помощ при използването на OSGeo софтуер в образованието чрез разработка на ръководства, консултации и подпомагане.
 • Да окуражи комуникацията и кооперацията между OSGeo обществата на различни езици (напр.. Java/C/Python) и различни операционни системи (напр. Win32, Unix, MacOS).
 • Да подпомогне използването на проектите на фондацията от международното общество чрез интернационализация на софтуера и обществени консултации.
 • Да организира годишна OSGeo конференция, чрез взаимодействие с подобни инициативи (напр. EOGEO).
 • Да дава наградата Sol Katz в служба на OSGeo обществото.

Подробно за Фондацията

Следните линкове се отнасят до подробна информация относно OSGeo и как тя е управлявана. Част от тази информация все още не е завършена и ще бъде представена когато е достъпна.

Правен статут

Новини и Медии