"Open Source Geospatial Foundation" Hakkında

The Open Source Geospatial Foundation (OSGeo) kar amacı gütmeyen bir organizasyon olup görevi açık kaynak geospatial teknolojilerin ve verilerin toplu gelişimini desteklemek ve teşvik etmektir. Vakıf açık kaynak geospatial topluluğun daha yaygınlaşması için finansal, organizasyonel ve yasak destek vermektedir. Ayrıca vakıf kodlara katkıda bulunmak, finansman ve diğer kaynaklar için de tüzel bir varlık oluşturmakta ve bunun kamu yararına olmasının devamını temin etmektedir. OSGeo aynı zamanda açık kaynak geospatial topluluğu için sosyal hizmet oluşturma ve savunma görevinin yanı sıra projelerin gelişimi için ortak bir forum ve altyapı da sağlamaktadır.

OSGeo henüz olgunlaşmamış bir organizasyon olup son haline almak için gelişim süreci içindedir. İlk üyelik ve yönetim kurulu oluşurken vakfın yönetim modeli devamlı olan görüşme ve eleştiler üzerine kurulmuştur. Bu sürece katılım bütün açık kaynak geospatial topluluğuna açıktır. Katılım için bu sitedeki vakıf bilgilerini ve aynı zamanda da devam eden konuları ve tartışmaları inceleyip, sonra da e-posta listelerimize üye olmalısınız. OSGeo dijital haritacılık, mekansal veri ve analizi ile ilgili projelere destek vererek büyüyecektir. Her projeye OSGeo Yönetim Kurulu tarafından atanan Proje Yönetim Komitesi (PSC) başkanlık edecektir.

Open Source InitiativeVakfın bütün işleri topluluğun üyeleri arasında ve kamuya açık bir biçimde devam etmektedir. Vakfın projeleri OSI açık kaynak lisansı ile serbest olarak indirilebilir ve kullanılabilir durumdadır.

OSGeo Görev Tanımı

Vakfın görev tanımı; açık kaynak coğrafi yazılımları geliştirmek ve bunların yaygın bir şekilde kullanımını teşvik etmektir.

OSGeo Hedefleri

Aşağıda yazılı detaylı hedefler genel görevi desteklemektedir :

 • Vakıf projelerine kaynak sağlamak - örn. altyapı, finansman, yasal.
 • Özgür coğrafi verinin yaygınlaştırılması - örn. Özgür yazılım veri olmadan bir işe yaramaz.
 • Açık kaynak yazılımın coğrafi endüstride kullanımının yaygınlaştırılması - örn. eğitim.
 • Vakıf projelerinde standartların uygulanmasını ve standart tabanlı ortak çalışabilirliği özendirmek.
 • Vakıf projelerinin yüksek kalitede olmasını sağlayarak vakfın marka olmasını ve bunun devamını sürdürmesini sağlamak.
 • Vakfı ve ilgili yazılımları son kullanıcıya daha fazla ulaşılabilir kılmak. örn. çalıştırılabilir kopyalar, dokümantasyon
 • OSGeo yazılımlarının eğitim alanında desteklenmesi için müfredat geliştirilmesi ve desteklenmesi.
 • Farklı dillerde (örn. Java/C/Python) ve işletim sistemlerinde (örn. Win32, Unix, MacOS) geliştirme yapan OSGeo toplulukları arasındaki iletişimi ve işbirliğini özendirmek.
 • Vakıf projelerinin yerelleştirilmesi ve yerel topluluk içinde yaygınlaştırılması.
 • Her sene OSGeo konferansları düzenlemek.
 • Sol Katz ödülünün OSGeo topluluğuna verilmesi.

Vakıf Detayları

Aşağıda verilen bağlantılardan OSGeo hakkında ve nasıl yönetildiği konusunda detaylı bilgi alabilirsiniz. Bu bağlantılardan bir kısmı henüz tamamlanmadı, fakat tamamlanınca onlara da buradan ulaşabileceksiniz.

Medya ve Haberler