Χορηγοί του ιδρύματος OSGeo

Το ίδρυμα OSGeo στηρίζεται στις δωρεές από τους από τους παρακάτω γενναιόδωρους χορηγούς για να χρηματοδοτήσει καθημερινές δραστηριότητες και εκδηλώσεις. Μάθε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε Χορηγός του Ιδρύματος OSGeo.

For more information

Για να χορηγήσετε το ίδρυμα OSGeo ή για να εξερευνήσετε περισσότερες ευκαιρίες χορηγίας, παρακαλώ επικοινωνήστε με:

Open Source Geospatial Foundation
Email: info@osgeo.org