Βοηθείστε στην ενίσχυση του OSGeo

Έκδοση PDF (στα Αγγλικά)

Το ίδρυμα OSGeo είναι ένας μη-κερδοσκοπικός οργανισμός αφιερωμένος στην παροχή ενός αξιόπιστου φορέα για το γεωχωρικό λογισμικό ανοιχτού κώδικα. Χρησιμεύει επίσης ως μέσο για την προώθηση λογισμικού ανοικτού κώδικα και είναι ένας τόπος όπου η κοινότητα μπορεί να συγκεντρωθεί για να οδηγήσει μπροστά τις καινοτομίες και την ωρίμανση των τεχνολογιών που συλλογικά μοιραζόμαστε.

Παρά το γεγονός ότι έχουμε μια τεράστια κοινότητα εθελοντών - συμπεριλαμβανομένων εταιρειών καθώς και ξεχωριστών ατόμων - που εμπλέκονται στην προώθηση των τεχνολογιών ανοικτού κώδικα, υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία έχουν ακόμα ανελαστικό κόστος. Για την κάλυψη αυτών των δαπανών, χρειαζόμαστε τη βοήθειά σας. Η υποστήριξή σας θα βοηθήσει να εξασφαλιστεί ότι η OSGeo θα είναι ένας βιώσιμος και υγιής οργανισμός που θα αντιπροσωπεύει το γεωχωρικό λογισμικό ανοιχτού κώδικα για πολύ καιρό στο μέλλον.

Γιατί να ενισχύσω το OSGeo

 • Ο Οργανισμός σας εξαρτάται από λογισμικό OSGeo - Η εταιρεία ή Δημόσιος φορέας που εργάζεστε χρησιμοποιεί τις τεχνολογίες OSGeo σε καθημερινή βάση, δίνοντας σας τη δυνατότητα να αντιμετωπίζετε τον ανταγωνισμό αποτελεσματικά και να προσφέρετε υπηρεσίες με αποτελεσματικό τρόπο. Βοηθώντας στην ενίσχυση του OSGeo, βοηθάτε ταυτόχρονα και τις τρέχουσες δραστηριότητές σας και μελλοντικά, γνωρίζοντας ότι μια ισχυρή OSGeo είναι πίσω από τις επιχειρηματικές δραστηριότητες σας.
 • Εκπροσωπείτε μια Κοινότητα ή Φορέα που έχει υιοθετήσει το λογισμικό OSGeo - Κοινότητες που εκπροσωπούν ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, από επαγγελματικές ενώσεις έως μη κυβερνητικές οργανώσεις, χρησιμοποιούν το λογισμικό OSGeo ως ένα βασικό συστατικό των εφαρμογών τους προς τους τελικούς χρήστες. Η κοινότητά σας έχει συμφέρον να διασφαλίσει ότι αυτό το λογισμικό μπορεί να διατηρηθεί και στο μέλλον. Αναλαμβάνοντας μια χορηγία OSGeo αποδεικνύεται έμπρακτα την υποστήριξη σας στην επιλογή του λογισμικού που έκαναν τα μέλη σας
 • Οι στόχοι σας ευθυγραμμίζονται με αυτούς του OSGeo σε ότι αφορά στην υποστήριξη Ανοικτών Προτύπων και άλλων προτεραιοτήτων - Βοηθήστε στην επίτευξη των στόχων της οργάνωσής σας ενισχύοντας το OSGeo ως μια οργάνωση που μοιράζεται τις ίδιες αρχές και επωφεληθείτε από τις εθελοντικές προσπάθειες μιας ταχέως αναπτυσσόμενης διεθνούς κοινότητας.
 • Προβάλετε τον ηγετικό σας ρόλο στις τεχνολογίες γεωχωρικού λογισμικού ανοικτού κώδικα - Ενισχύοντας το OSGeo, βοηθάτε στην ευθυγράμμιση της επιχείρησής σας με τις δραστηριότητες χιλιάδων χρηστών σε όλο τον κόσμο που έχουν ήδη υιοθετήσει το λογισμικό OSGeo . Ως χορηγός του OSGeo, ευθυγραμμίζεται την ανάπτυξη της επιχείρησής σας με την ώθηση και το ειδικό βάρος του OSGeo στην αγορά.
 • Επωφεληθείτε από τις ευκαιρίες δικτύωσης ως Χορηγός - Ως χορηγός του OSGeo, μπορείτε να επωφεληθείτε από τις μοναδικές ευκαιρίες για να συναντήσετε και να ανταλλάξετε απόψεις με πρόσωπα-κλειδιά του OSGeo, με άλλους χορηγούς αλλά και με άλλα άτομα και οργανώσεις που μοιράζονται τις αρχές του OSGeo.

Επίπεδα Χορηγιών

Οι Χορηγίες του Ιδρύματος είναι διαθέσιμες σε ετήσια βάση και προσφέρονται σε Οργανισμούς σε τέσσερα διαφορετικά επίπεδα χρηματοδότησης.

Επίπεδα Χορηγιών OSGeo
Level Δολάρια ΗΠΑ ($USD)
Τακτικός Χορηγός $50,000
Κύριος Χορηγός $20,000
Υποστηρικτικός Χορηγός $10,000
Χορηγός $3,000

Οφέλη Χορηγών

Ένα βασικό στοιχείο της επιτυχίας του OSGeo, είναι η επιτυχία των οργανισμών και επιχειρήσεων που συνεργάζονται με το OSGeo. Ένα από τα δυνατά σημεία του OSGeo είναι η ικανότητά του να συνεργάζεται πολύ στενά με κάθε μέλος του/επιχείρηση και κατά συνέπεια και με οποιοδήποτε μεμονωμένο χορηγό. Κάθε χορηγός είναι ένα σημαντικό τμήμα του OSGeo, ανεξαρτήτου του επίπεδου χρηματοδότησης που προσφέρει. Για το λόγο αυτό τα πλεονεκτήματα που προσφέρονται στους χορηγούς δεν διακινδυνεύουν την αμεροληψία του OSGeo.

Σε αναγνώριση των διαφορετικών επιπέδων χρηματοδότησης, κάθε χορηγός λαμβάνει συγκεκριμένα οφέλη. Τα οφέλη που περιγράφονται παρακάτω είναι σωρευτικά, όσο αυξάνονται τα ποσά (τα υψηλότερα επίπεδα συμπεριλαμβάνουν τα οφέλη και των χαμηλότερων επιπέδων).

Τακτικός Χορηγός

 • Κορυφαία ορατότητα στην ιστοσελίδα των Χορηγών του OSGeo
 • Τα λογότυπα της εταιρείας σας θα απεικονίζονται στα βασικά προωθητικά υλικά του OSGeo
 • Σε εκδηλώσεις προώθησης, το λογότυπο της επιχείρησής σας θα εμφανίζεται ως μέρος του Περιπτέρου του OSGeo
 • Δικαίωμα Πρώτης Επιλογής Χορηγού για το Διεθνές Συνέδριο του OSGeo
 • Ολοσέλιδη προωθητική καταχώρηση σε μια εξατομικευμένη Σελίδα Χορηγού του OSGeo
 • Προωθητική καταχώρηση σε εξατομικευμένη Σελίδα Κύριου Χορηγού του OSGeo
 • Κοινή Συνέντευξη Τύπου με το OSGeo για την ανακοίνωση της Χορηγίας
 • Πρόσκληση στο "Sponsor Information Exchange Event" με το Διοικητικό Συμβούλιο στο τέλος του Ετήσιου Διεθνούς Συνεδρίου του OSGeo
 • Πρόσκληση στο "Sponsor Networking Event" με το Διοικητικό Συμβούλιο και άλλους προσκεκλημένους στο τέλος του Ετήσιου Διεθνούς Συνεδρίου του OSGeo
 • Δικαίωμα χρήσης του λογότυπου "Χορηγός OSGeo και διαφήμισης του επίπεδου Χορηγίας

Κύριος Χορηγός

 • Προωθητικός χώρος στη σελίδα Κύριων Χορηγών του OSGeo
 • Δικαίωμα Επιλογής Χορηγού για το Διεθνές Συνέδριο του OSGeo (μετά τους Τακτικούς Χορηγούς)
 • Κοινή Συνέντευξη Τύπου με το OSGeo για την ανακοίνωση της Χορηγίας
 • Πρόσκληση στο "Sponsor Information Exchange Event" με το Διοικητικό Συμβούλιο στο τέλος του Ετήσιου Διεθνούς Συνεδρίου του OSGeo
 • Πρόσκληση στο "Sponsor Networking Event" με το Διοικητικό Συμβούλιο και άλλους προσκεκλημένους στο τέλος του Ετήσιου Διεθνούς Συνεδρίου του OSGeo
 • Δικαίωμα χρήσης του λογότυπου "Χορηγός OSGeo και διαφήμισης του επίπεδου Χορηγίας

Υποστηρικτικός Χορηγός

 • Κοινή Συνέντευξη Τύπου με το OSGeo για την ανακοίνωση της Χορηγίας
 • Πρόσκληση στο "Sponsor Information Exchange Event" με το Διοικητικό Συμβούλιο στο τέλος του Ετήσιου Διεθνούς Συνεδρίου του OSGeo
 • Πρόσκληση στο "Sponsor Networking Event" με το Διοικητικό Συμβούλιο και άλλους προσκεκλημένους στο τέλος του Ετήσιου Διεθνούς Συνεδρίου του OSGeo
 • Δικαίωμα χρήσης του λογότυπου "Χορηγός OSGeo και διαφήμισης του επίπεδου Χορηγίας
 • Ο Χορηγός παρουσιάζεται στη ιστοσελίδα "Χορηγοί OSGeo", με σύνδεσμο στην ιστοσελίδα του Χορηγού
 • Χορηγός

  • Δικαίωμα χρήσης του λογότυπου "Χορηγός OSGeo και διαφήμισης του επίπεδου Χορηγίας
  • Ο Χορηγός παρουσιάζεται στη ιστοσελίδα "Χορηγοί OSGeo", με σύνδεσμο στην ιστοσελίδα του Χορηγού

  Πως να γίνεται Χορηγός

  Για να γίνεται χορηγός του OSGeo ή να συζητήσετε περαιτέρω τις διάφορες δυνατότητες χορηγίας παρακαλούμε επικοινωνήστε με:

  • Arnulf Christl, President, Open Source Geospatial Foundation (OSGeo)
   • Email: arnulf at osgeo.org
   • Τηλ: +491722958004