Спонсори на OSGeo

OSGeo е организация с идеална цел посветила себе си на осигуряването на сигурен дом за ГИС софтуера с отворен код. Тя също така служи като средство за популяризиране на софтуера с отворен код, а също така и като място където обществото може да се запознае с иновациите и зрелостта на техологиите, които ние колективно споделяме.

Въпреки че в основата си OSGeo се опира на доброволци, OSGeo приема дарения от различни спонсори и подръжници за да финансира всекидневните си дейности и резултати.

За да прочетете по-вече заПомощ за Спонсорите на OSGeo.

За по-вече информация

Как да подпомогнете OSGeo или за да дискутирате възможностите за спонсорство, моля свържете се със:

Open Source Geospatial Foundation
Email: info@osgeo.org